Voor onze avond op vrijdag, 2 april a.s. in “Singer-museum” te Laren ontvangen de leden geen “Korhaan”, naar wèl een uitnodiging, die in het begin van diezelfde week verwacht kan worden. De leden ontvangen dan tevens een mededeling over bestuursverkiezing (kandidaatstelling), verband houdend met de Jaarvergadering op donderdag, 22 april a.s. Omstreeks 19 april kan voor deze Algemene Ledenvergadering weer een “Korhaan” tegemoet worden gezien.