1. Op de laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten voorlopig van het bouwen van een observatiehut af te zieh, daar het terrein, waar deze hut zou komen, naar de mening van het bestuur voor de meeste leden te ver weg zou liggen om van deze hut gebruik te maken. Voor de Hilversummers ± 50 km!. Alleen de mensen met een auto zouden de hut dan kunnen bezoeken Ook het probleem van de bewaking werd hierdoor te groot.