In verband met een onderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer naar het voorkomen en de achteruitgang van de WATERSNIP als broedvogel in Nederland, wordt u verzocht om vroegere en recente gegevens door te geven aan het onderstaande adres. S.v.p. broedgevallen en bijzonderheden over de plaats en het biotoop.