Men kan met het determineren van een vogel nooit voorzichtig genoeg zijn. Zeker niet als het een moeilijk vast te stellen soort is, zoals b.v. in het geval van de door mij op 4 oktober 1970 aan de Gooimeerdijk waargenomen grote jager. Zeker dertig personen toonde ik de dia’ s. Allen stemden in met de gedachte, dat het een Juveniel exemplaar van de stercorarius skua moest zijn, de grote Jager. De twijfels bleven echter en ten slotte verzocht ik prof. Voous om uitkomst.