De nestkastkommissie van de vogelwerkgroep het Gooi e.o, is een kommissie, die niet zo bijzonder aan de weg timmert, De meeste leden van de VWG weten dat wel, maar ik schrijf dit nog maar eens neer voor degenen, die recent lidzijngeworden. Het gaat om zegge en schrijve 27 leden, die met elkaar op 25 grote en kleine terreinen in totaal zo’n 1200 nestkasten controleren, schoonmaken en zonodig repareren. Dit laatste is nogal eens nodig, omdat er altijd nog mensen zijn, die het niet kunnen laten om van onze kasten af te blijven. In 1969 bedroeg het aantal kasten 1150, maar in 1970 zijn er in het begin van het voorjaar circa 70 kasten bijgekomen en op dit moment liggen er weer 60 op distributie te wachten. Dit vooral dankzij de hulp van een internaat in Hollandse Rading en twee Hilversumse Lagere Technische Scholen.