Soms kunnen vogels op merkwaardige manier het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. Ik denk hierbij aan de visarend, die op een vis in fuik stootte. De vogel kon op de een of andere manier niet meer van het netwerk loskomen en verdronk jammerlijk. Zo ook de blauwe reiger, die een snoekbaars achterstevoren naar binen werkte en daardoor om het leven kwam. De scherpe vinnen hadden zijn keel van boven naar beneden opengesneden.