Hier het verhaal van een man, die in het Dwingelerveld (lees Dwingelose heide), geboren en getogen is. Deze man heeft in zijn leven op de heide plaggen gestoken, heide gemaaid en heeft er zijn leven lang gejaagd. De man, tegenwoordig jachtopziener, vertelt; “Vroeger (tot 1930) waren hier net zo veel korhoenders als er nu spreeuwen zijn. En dat zijn er heel wat! Toen werden er per jaar meestal 2 drijfjachten over het hele heideveld gehouden Men schoot dan zo’ n 200 korhoenders. Telt men daarbij ook nog de aantallen, die verdwenen in de magen van stropers, die ze strikten rondom hun akkertjes. Tevens werd er in het voorjaar dan ook nog, op de baltsplaats en, op hanen geschoten