Op 28 januari 1971 zagen wij een aperwer op een spreeuw stoten. Dit gebeurde in een tuin aan de Eikbosserweg (Hilversum ). De spreeuw ontsnapte. De sperwer bleef enkele minuten in een boom zitten, zodat we hem met de kijker goed konden observeren. Duidelijk zagen we het gele oog, de kromme snavel, gestreepte onderzijde en het bruine bovendek. Het komt, naar wij menen, niet veel voor, dat de sperwer zich tussen de huizen vertoont.