Ik heb een van twee kleine Zwanen in de vlucht. Zij maakten voorbereidingen om te gaan landen en waren juist bezig een halve cirkel te draaien. Het merkwaardige van deze foto is het volgende: Even fototechnisch: het was een “schot” van l/60 sec. Dat is vrij langzaam, voor vogels in de vlucht. Telelens 400 m.n. Resultaat: de linkervleugels van de zwanen waren, gelet op mogelijke bewegingsonscherpte (door de langzame sluitertijd) toch bijna geheel scherp. Maar de rechtervleugels gaven niet meer dan een veeg te zien. De vleugelvorm is zelfs niet te herkennen. Fotografisch gesproken is hier dus wel iets aan de hand. Voorbeeld. Met 1/1000 sec. zouden beide vleugels scherp zijn geweest. Wat valt hier dus uit af te leiden? Dat beide zwanen hun rechtervleugel vele malen sneller op en neer bewogen dan de linkervleugel. De linkervleugels bevonden zich aan de binnenzijde van de bocht, die werd gemaakt. Vraag: Kunnen zwanen en vogels in het algemeen, met elke vleugel apart een willekeurige snelheid ontwikkelen? Vergelijking. Twee mensen zitten in een boot aan de riemen. Er moet snel een bocht worden gemaakt. De een gaat nu vele malen sneller roeien dan de andere, waardoor men inderdaad een kortere bocht kan maken.