Joop B. Buker, Groenendaalstraat 46 hs, Amsterdam O.V. vraagt opgave van waarnemingen van roepende Bos- en Ransuilen, broedgevallen en resultaten, bedelende jonge Bos- en Ransuilen met opgave van biotoop. Ook graag gegevens over Ransuil-winter-roestplaatsen van de afgelopen winter. Verder liefst alle uilengegevens, die van dit afgelopen jaar bekend zijn. Betreft hier medewerking aan inventarisatie van en Ransuil in Nederland.