Het eerste wat we duidelijk moeten afspreken vóór we aan het inventariseren gaan beginnen is waarop we gaan beginnen; wat nemen we als criterium aan. Bij zang-inventarisatie, een methode, die bij onze vogelwerkgroep doorgaans gebruikelijkis, noteren we zingende mannetjes. Het enige wat we door combinatie van al de verzamelde gegevens dan uiteindelijk kunnen vaststellen, zijn de territoria, die o.a. door zang worden verdedigd.