Het gedragspatroon van de trekvogels wordt in hoge mate beïnvloed door de weers. invloeden in het trekseizoen. Zeer vroege trekvogels, zoals b.v. de kievit, worden nog wel eens gedwongen door een late koudeinval weer naar het Zuiden te retireren Onder de veldleeuwerikken vielen b.v. in het koude voorjaar 1963 nog slachtoffers door voedselgebrek. Maart 1969 kenmerkte zich door veel droge oostenwinden, waardoor in de meeste nachten de minimum-temperatuur tot onder nul daalde, terwijl de maximum-temperatuur alleen op en 15 maart tot boven de 10 C. steeg. De neerslag was vrijwel normaal. Als gevolg hiervan begon de trek ook laat op gang te komen.