Naar aanleiding van mijn verzoek in de Korhaan van januari j. l. en naar aanleiding, van mijn circulaire, rondgedeeld onder de cursisten, is het bijzonder verheugend dat er enkele mensen zijn geweest van wie ik gegevens mocht ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Maar laat u het hier niet bij! Mocht u toevallig iets tegenkomen over Pestvogels in kranten, tijdschriften, boeken e.d., wees dan zo vriendelijk en laat mij dit weten. U kunt krantenknipsels aan mij toezenden of, indien a er prijs, stelt het tijdschrift in takt te laten, wilt u het artikel dan geheel overnemen het tijdschrift mij toezenden, zodat ik dit zelf kan doen. Wat boeken betreft kunt u ook twee methodes volgen: mij de titel, schrijver en uitgever van het boek doorgeven òf u bent bereid mij het boek te lenen, waarbij ik natuurlijk er voor zorg dat het boek,weer spoedig in uw bezit terug komt. Wees u zo vriendelijk en zendt mij alle gegevens en waarnemingen, ook al zijn ze nog zo oud!