Evenals dit in voorgaande jaren het geval was, werden er geen gezamenlijke activiteiten ontlpooid; de contacten beperkten zich tot hot uitwisselen van gegevens over vangsten en vangmethodes. Wanneer hier om gevraagd werd werden er lezingen over ringonderzoek gehouden. Terugmeldingen werden uit alle delen van Europa ontvangen; de vangsten waren goed te noemen.