In het verenigings jaar 1970/71 kwam het bestuur 7x bijeen, waarvan 1 keer voor een buitengewone vergadering i.v.m. het plotseling aftreden van de heer Bos als voorzitter. Als vicevoorzitter fungeerde tot 12 januari 1971 de heer Smits, waarna de heef Jonkers tot voorzitter ad interim werd benoemd. Door de hoer Smits, die evenals de heer Bos vanaf de oprichting in het bestuur zit, word in de Korhaan afscheid van hem genomen. De Korhaan verscheen 9 keer en werd, evenals voorgaande jaren het geval was, naar diverse organisaties gestuurd.