Toelichting, op het financieel overzicht van 1970: Het voorschot secretaresse ad f. 13,75 werd verleend in 1970 ten behoeve van de nog te maken kosten secretaresse Dit bedrag werd begin 1971 afgerekend. In het bedrag van de nestkastencommissie is een bedrag begrepen van f 204,32 voor 79 nestkastjes, welke noodzakelijk vervangen moesten worden