1 november 1970 reden de familie Bos en ondergetekende op de Markerwaarddijk, een doodlopende dijk ten Noorden van Lelystadhaven (O. Flevoland). Noordwestenwind, windkracht 7 à 8. Hier zagen wij een merkwaardig gedrag van twee dwergmeeuwen. Deze vogels “hingen” op stormvogelachtige manier boven de, golven. Minutenlang konden wij de vogels gadeslaan, die waarschijnlijk door de sterke wind nauwelijks van hun plaats kwamen. Ook hier werd het “water-trappelen” waargenomen, maar niet het oppikken van voedsel (zie notities J. vd. Geld in “De Korhaan van december 1970) Toen wij na ongeveer 15 minuten terugkeerden “hingen” onze, vogels nog steeds op de zelfde plaats, als marionetten aan een touwtje.