Hoewel velen dachten, dat er niet gevoerd behoefde te worden, heeft de Organisatie Wintervoedering Gooi – en Vechtland vanaf Kerstmis de uitstrooiposten rondom Naarden en omliggende gemeenten van vogelveer voorzien. Uitgedeeld: 200 kg zaad, 100 kg voorn (door militaire auto’s uit Vinkenveen gehaald) (een pluim voor onze soldaten!) en van 5 tot 8 januari gevoerd aan 12 tot 20 reigers. Een verzwakte reiger uit Bunschoten werc, nadat hij weer op krachten was gekomen, hier ook bij gezet. Evenalsvorig jaar met veel succes. 6 maart opnieuw 100 kg voer gevoerd. Een ral mer afgeschoten poot moest worden afgemaakt. Veel vogels, bv kepen, dronken smeltwater met pekel.