In het jaar 1970 heeft de Avifauna-commissie driemaal een werkavond gehouden, die door een zeer gering aantal leden bezoch werd Twee avonden werden gehouden voor de aanvang van het broedseizoen en een in het najaar` Het bestuur van de Avifauna-commlssie kwam vier maal bijeen en had ook enige besprekingen met het bestuur van de V.W.G. “Midden-Nederland”, ter bespreking van de bewerking van “de Avifauna van nMidden-Nederland”.