Mansholt heeft destijds voor de t.v. gezegd, dat in ons land geen meter natuurschoon meer verloren mag gaan. Deze uitspraak had niets met de verkiezingen te maken. We willen dit dus zeker graag onthouden, al moeten we wel bedenken, dat er soms verschil kan bestaan tussen wat men zegt en men werkelijk doet of meent te kunnen doen. De feiten (cijfers) bewijzen dit wel eens. Zo lazen wij bv in “Mens en Natuur”, dat rond 1900 ons land voor niet minder dan 900.000 ha (....) uit bos- en woeste grond bestond met 5 miljoen inwoners. Dat ons land rond 1920 nog 800.000 ha aan natuurgrond bezat met 7 miljoen inwoners en dat ons land in 1970 nog 46O.OOO ha (!!) natuurgrond bezat met 15 miljoen inwoners. In 2000...? Met deze cijfers op tafel mogen wij ons best afvragen, wat die uitspraak van dr. Mansholt op de keeper beschouwd nu werkelijk waard is.