...De Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders is bereid, indien de daarvoor noodzakelijke bouwvergunning wordt verstrekt, in de loop van 1971 een demontabele observatiehut te plaatsen nabij het plassengebied ten zuidwesten van de Knardijk ter hoogte van kmp. 20.0.Een tekening van deze hut treft u als bijlage aan. De hnt is bedoeld voor waarnemingen in het algemeen, waarvan uw Vogelwerkgroep, onder nog nader te stellen voorwaarden, eveneens gebruik kan maken.