Ik beperk me tot de territorium-bepalingsmethode. Er wordt gedurende de periode van de dag, waarop de vogels de grootste zangactiviteit vertonen, aandachtig door het terrein gewandeld, en de zingende vogels worden nauwkeurig ingetekend op een kaartje van voldoend grote schaal. Iedere keer gebruiken we een nieuw kaartje (we hadden die van tevoren gestencild.)