Hopelijk komen we eind mei met de laatste Korhaan vóór de vakanties. We proberen augustus weer bij u terug te komen. Bijzonder graag zouden wij uw vogelervaringen, en zeker ook tijdens de vakanties opgedaan, tijdig van u ontvangen. Voor enkele goedbedoelende inzenders (ook voor de toekomst) ons advies: Wij ontvangen soms vrijwel geheel overgeschreven artikelen uit andere bladen. Hoe interessant deze artikelen ook zijn, we kunnen ze in deze vorm niet opnemen. Wel indien dergelijke artikelen critisch of duidelijk aanvullend zijn benaderd, met eigen (dus persoonlijke) nog andere gezichtspunten.