“Eureka” is misschien wat te veel van het goede, maar toch komt er een belangrijke verbetering. Onze redactie wordt uitgebreid. En dat betekent, dat op deze plaats ondergetekende wat minder aan het woord zal komen. Edward Klomp en Frans Rijnja hebben zich bereid verklaard aan het redactiewerk deel te nemen en dan moet dat na de vakantie ook maar meteen goed van start gaan. Er komt dan, hopen we, wat meer kleur, meer variatie aan artikelen. En onze lezers aansporend: maakt u het ons echt maar een beetje moeilijk. Een beetje kritischer mogen we misschien best wel worden. U kunt ons daarbij zeker helpen. Nu staat ergens in de Korhaan dat de 200-ledengrens is overschreden. Een verheugend teken. Toch dachten we dat “nog meer leden” de mogelijkheden vergroten om het doel van de vogelwerkgroep nog meer tot zijn recht te laten komen. Ten eerste de geldelijke kant. Met ruimere middelen kunnen we zeker beter uit de voeten. Om te beginnen is de Korhaan, zoals deze er nu is, daar het gevolg van. Bij een nog groter wordende groep zit, logisch, de kans dat er ook wat meer “echte” uit voort komen. We mogen niet van al onze leden verwachten dat zij ook daadwerkelijk zich inzetten. Daar kunnen zoveel redenen voor zijn waarom dit werkelijk niet mogelijk is, ook al zou men willen. Voor dat daadwerkelijk “meedoen”, daar moet je een beetje naartoe groeien. Het niet ten onrechte naar vorengebrachte idee om onderscheid te maken tussen werkende en niet-werkende leden bleek toch tijdens de laatste vergadering het onderspit te moeten delven. Er werd lang over gesproken. Yele goede andere kanten kwamen toen ook op het tapijt en gevonden werd, dat nog meer leden meer kansen zouden bieden om een bepaald minimum aan actieve werkers te verzekeren. Verzuim dus niet, uw relaties eens attent te maken op de Vogelwerkgroep en dat ze minstens zouden kunnen beginnen met hun eerste activiteit; een contributie over te maken, waardoor men lid wordt.