Ongeveer 40 leden, nog geen kwart van het ledenbestand, namen de moeite de algemene ledenvergadering op 22 april bij te wonen. Dat zij niet alleen waren gekomen om te luisteren naar het wel en wee over het afgelopen verenigingsjaar, bleek uit de vruchtbare discussies die ontstonden Na de opening werden de verslagen van het bestuur en de commissiesgoedgekeurd Wel bleek er verwarring te bestaan over de avifaunacommissie., waarvan, zoals de secretaris de Heer Steen uit de doeken deed, ieder geacht wordt lid te zijn, wat inhoudt, dat de minimum bijdrage die men kan leveren o.a. kan zijn het inleveren van zijn of haar waarnemingen uit het Gooi. Op voordracht van het bestuur en met instemming van de aanwezige leden werd besloten, de heer J.L.M. Bos, één van de oprichters en voormalig voorzitter van onze werkgroep, te benoemen tot erelid van de vereniging. Dit voor de bergen werk, die hij met zijn nimmer aflatende energie heeft verricht en de werkgroep heeft gemaakt tot wat zij nu is. Als blijk van waardering werd symbolisch aan de door tijdgebrek niet aanwezig zijnde heer Bos een aquarel van een kerkuil aangeboden.