Op zaterdag, 24 april j.l., werd er door de jachtvereniging “Soestdijk” een slipjacht gehouden in de bossen ten oosten en ten zuiden van Hilversum. Gekleed in rode of zwarte jasjes en witte broeken en voorzien van een meute schitterende jachthonden trokken 30 à 4O dames en heren te paard door het bos. Wat is een slipjacht? Bij een slipjacht wordt er door het bos een reukspoor van een stuk wild getrokken, b.v. met de huid van een haas of een konijn. Nu is het de bedoeling dat de meute(= koppel jachthonden) dit spoor volgt, terwijl de ruiters op hun beurt de meute volgen. Op druk bezochte plaatsen in het bos en op punten waar de meute gevaar loopt door b.v. het verkeer, wordt rustig gereden en zijn de honden vaak twee-aan-twee met elkaar verbonden met een ketting. Men noemt zo’n rustige rit een “kill”. Als in een wilde vaart het spoor gevolgd wordt, spreekt men van een “run”. Tegenwoordig wordt er bij een slipjacht niet meer op wild geschoten. Het is louter om de ruitersport en de oude jachtromantiek te doen.