Wie langs de wildakkers in het Smithuyzerbos en het Dassenbos van het “Gooisch Natuurreservaat” komt, zal het ongetwijfeld opvallen, dat daar enige rare vogels fladderen. Vogels zonder kop fladderen in de wind, maar komen niet vooruit!?! Komt U wat dichterbij, dan ziet U dat het eksters en vlaamse gaaien zijn. Met een stevig touw om de poten hangen de kadavers aan stokken die in de grond staan. Kennelijk is het de bedoeling dat deze vederballen hun nog levende soortgenoten moeten afschrikken Misschien ook hangen ze er voor een andere bestem ming. Maar hoe dan ook, is het wel toelaatbaar dat deze onthoofde vogels daar hangen? Beide gebieden worden nogal druk bezocht door recreanten. Als kinderen met deze dierenresten gaan spelen, kunnen ze mi gemakkelijk een infectie oplopen! Bovendien is het nu ook niet bepaald een sieraad voor het landschap