Op 1 februari 1971 zag ik om 16.45 uur een Zwartkop in de tuin. Het was oen mannetje. Daar winterwaarnemingen van deze vogel niet algemeen zijn lijkt het de moeite van vermelding wel waard.