Frans Rijnja nam op 17 en 21 mei van dit jaar bij het Naardermeer een Ooievaar waar. Ook vorig jaar werd in dit gebied een ooievaar waargenomen en als we het op dit moment goed konden nazien zelfs meer dan één, vorig jaar of enkele jaren daarvoor. Zou het op grond van deze nieuwe waarneming niet belangrijk kunnen zijn als er voor 1972 ergens in het Naardermeer tijdig een nieuwe paalwoning voor deze zeldzaam wordende vogel stond opgesteld? Het dier schijnt er zo langzamerhand zelf om te vragen.