Op 28 januari 1971 zag de heer Y S Vogel een fouragerende Kleine bonte specht, het vrouwtje Dit is niet zó bijzonder, ware het niet, dat de vogel dit deed tussen enkele fabriekscomplexen in Hilversum De vogel bevond zich tussen een troepje mezen, die fourageerden in enkele daar aanwezige bomen.