Gezien door mijn man en mij: de Notekraker op 6 april 1971 ’s morgens om half zeven topje van een berk, luid “krè-èk” schreeuwend. De vogel werd verjaagd door een kauw en een merel en vloog via een top van een hogere populier in noord-oostelijke richting weg. Op dezelfde plaats, het terrein achter de garage Visser, Rijksweg te Naarden, troffen wij hem op 21 april 1971 weer aan, eveneens. luid schreeuwend Hij werd weer door een merel verjaagd. De kleuren waren goed zichtbaar.