Bij notitie 2 stáat als kop: Cultuur anti Korhoenders, maar dit is slechts ten dele waar Inderdaad waren er vroeger enorme aantallen Korhoenders; op de Veluwe kwamen er vroeger bij Kootwijk honderden voor. De toename van het Korhoen op de Veluwe en in het Gooi, waar zij pas in 1904 voor het eerst op de heide tussen Bussum en Hilversum werden waargenomen, loopt bijna parallel met de ontginningen. De oude heide heeft als voedsel voor de Korhoenders niet veel te betekenen, jonge heide wordt met graagte, althans wat de knoppen betreft, gegeten.