De heer B.v. Poelgeest schrijft: Vlak voor de drooglegging van de Horstermeer-polder, die omstreeks 1860 plaats vond, broedden er aldaar zo’n 1.100 paar Lepelaars, honderden paren Aalscholvers en honderden paren Kwakken. Volgens van Poelgeest worden er in Kortenhoef in het zomerhalfjaar nog steeds Kwakken gezien. Ook zijn er waarnemingen uit Loosdrecht. De vogels worden meestal ’s nachts gezien.