Aan de oever bedrei gden een rat en een waterhoentje(welke laatste een nest had) elkaar. Als het waterhoen met opgezette veren en naar voren gestrekte hals op de rat afkwam, week deze achteruit Dan stonden beiden stil, waarna de rat op het waterhoen afkwam, die uitweek Stlstaan, en van voren af aan, zo ging het een hele tijd, tot een hond langs de waterkant kwam snuffelen Beide partijen konden toen uiteen gaan, zonder dat één van hen het gezicht verloor