Wanneer door toedoen van mens of dier, insecten tevoorschijn komen, pikken de vogels graag een “insectje” mee. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn: meeuwen achter de ploeg en het roodborstje op de chop in de winter In september 1970 viel het mij op, dat boven de schaapskudde op de Dwingelose heide, vrij veel boeren zwaluwen vlogen Bij navraag bleek dat zwaluwen dit het hele jaar doen Zomers beginnen ze direkt als de kudde de kooi uitkomt, al mee te vliegen Door de vele honderden schapenpoten worden natuurlijk nogal wat insecten uit de heide opgestoten De zwaluwen maken hier dankbaar gebruik van.