inzake vraag cf clausule: “het verbieden van het verhandelen van inehet wild levende vogelsoorten” in de jacht- en vogelwetgeving in Benelux-verband en “bescherming van in het wild levende vogelsoorten”, voor België voldoende is.