Als dit nummer van de Korhaan bij U in de bus glijdt, hebt U Uw vakantie er misschien alweer opzitten. Natuurlijk hebt U in de vakantie ook naar vogels gekeken, of dat nu op de Veluwe was, of op Spitsbergen. De vele intressante waarnemingen vernemen wij nog weleens van U. Wellicht hebt U zich in de vakantie ook veer eens geërgerd aan de verregaande vervuiling van de natuur, En dan bedoel ik niet zozeer de vervuiling door industrieën, enz.. Veel meer wil ik nu eens de aandacht vestigen op het afval, dat U overal in de bossen, op de heide, en waar dan ook kunt vinden. Limonadebckertjes, lege sigarettenpakjes, banden en flessen; al het mogelijke vuil kunt U in onze natuur tegenkomen. Veelal wordt deze vervuiling veroorzaakt door de recreanten die onbewust hun afval in de natuur achterlaten. Ook in het Gooi en de Vuursche is deze vorm van vervuiling aller aandacht waard.