Nu de vakanties zo langzamerhand weer achter de rug zijn, begint er weer enig leven in de Vogelwerkgroep te komen. Na twee, drie maanden individueel “vogeltjes kijken”, gaan we de zaken weer wat meer in groepsverband organiseren. We hebben daarvoor iets op het oog dat alleen in een goed georganiseerd verband kan lukken. De maanden september en oktober staan voor de deur en in deze twee maanden valt er heel wat te kijken door dat typische verschijnsel dat vogeltrek heet. Vroeger lag het Gooi min of meer in de schaduw van twee grote trekroutes, n.l. die van de grote stuwing langs de Noordzeekust en de route langs de oostkust van het IJsselmeer (ongeveer de lijn Zwolle-Utrecht-Rotterdam.) Door de inpoldering is een groot deel van de oostelijke route echter naar het westen verschoven, zodat er in het Gooi tegenwoordig veel meer trek valt waar te nemen dan voor die tijd.