In het hoveniersbedrijf komt men soms voor moeilijke situaties te staan. Van de zomer moest er bij de aanleg van een tuin in Blaricum een half dode boom worden gerooid. Dit is op zichzelf niets bijzonders, zij het niet, dat er aan de boom een nestkast hing, waarin een Kuifmees enige jongen had. Daar enkele meters verder ook een boom stond, besloten we de kast te verhangen. Tussen de beide bomen werden twee metalen strippen bevestigd. De kast werd los gemaakt van de boom maar op dezelfde plek weer aan de strippen bevestigd. Aan de kast werd een touwtje bevestigd en de verhuizing kon beginnen. Iedere keer als de Kuifmees zijn jongen had gevoerd, werd de kast enige decimeeters verschoven. Ook werd de kast verschoven als de mees erin zat. Na twee uur was het werk geklaard. De kast werd weer op de boom vastgezet, de strippen werden verwijderd en de vrijgekomen boom werd gerooid.