Nadat de Zwartkop(o) zich op 1 februari 1971 in onze tuin aan de Eikbosserweg te Hilversum vertoonde, kwam de vogel in de winterweek begin maart, terug, mogelijk aangetrokken door ons vijvertje, waarin we altijd een open plekje hebben om de vogels te laten drinken. Verder toonde hij veel interesse voor de vetbol, die op ca. 1½ m. van het raam hangt, waardoor wij hem zeer goed konden observeren. Tenslotte gelukte het dia’s van hem te maken door het raam, maar mede door het donkere weer geen 100%, al is de vogel goed te herkennen. Gedurende de gehele maand maart is de vogel bij ons gebleven. De heer C. de Rooy vertelde ons, dat in zijn tuin een ♀ voorkwam, terwijl Dr.J.A. Smits op 18/1 een o geringd heeft (vogeljaar,febr.1971). Zijn er nog meer waarnemingen in onze omgeving bekend? Volgens de Avif. van Nederland 1970 zijn er zes waarnemingen van begin maart bekend.