Op 15 augustus 1971 werden de Heuzensterns voor het eerst gezien door Fr. Rijnja. Het betrof toen-één adulte en één juveniele vogel. Op 18 en 21 augustus werden de vogels o.a. door de heer J. van Altena gezien.