De resultaten van het onderzoek naar de doodsoorzaak van de watervogels die in de polder “ZUIDELIJK FLEVOLAND” -zijn gevonden, zijn kort na het ter perse gaan van de “KORHAAN” bekend geworden. Het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Doorn, dat de monsters heeft onderzocht, stelde als doodsoorzaak vast: Botulisme! Reeds eerder werd een massale sterfte van watervogels vastgesteld. In 1970 al, worden zowel hij ’s-Gravenhage, in het zgn. verversingskanaal, als in Hilvarenbeek, in drie vennen op het landgoed de “Utrecht”, een abnormale sterfte onder de watervogels geconstateerd. Eveneens kwamen er meldingen binnen uit Amsterdam en Warmond, die naar later bleek, ook veroorzaakt werd door het toxine van Clostridium botilinum.