In het september-nummer van “Unyj Naturalist” las ik de waarneming van Pestvogels (Bombycilla garrulus) nabij de plaats Kazan in de Sovjet Unie. De vogels waren hier waargenomen terwijl zij vertoefden op de alom talrijk aanwezige televisie-antennes.