Een van de belangrijkste bedreigingen van de Gooise natuur is ongetwijfeld de aanleg van wegen. Bij de reconstructie van de provinciale weg Hilversum-Baarn gingen vele prachtige beuken verloren. Het Bikbergerbos is met een weg bedreigd. De Rijksweg om de noord eist veel offers. De prachtige Bussumergrindweg zal voor 2/3 deel verloren gaan als de vierbaans verbinding tussen Bussum en Hilversum tot stand komt op de plaats waar de planologen hem hebben bedacht. Er hangt ons ook nog een Grensweg boven het hoofd. Maar Rijksweg 27 spant de kroon. Vele hectaren natuurschoon zijn aan deze weg ten offer gevallen. En als je dan in de Gooi- en Eemlander van vrijdag 28 oktober j.l, leest dat er, als de Rijksweg Heemstede-Hilversum niet zal worden aangelegd, waar een redelijke kans voor aanwezig is, bij het Hilversums Wasmeer twee viaducten te veel zijn neergezet, krijg je helemaal de kriebels. Het is mij wel duidelijk geworden dat de planologen, belast met de aanleg van wegen, dikwijls veel te roekeloos met onze kostbare natuur omspringen. Waarom moeten er viaducten komen als het nog niet eens bekend is of de aan te sluiten weg er al dan niet zal komen? Wellicht zullen die twee nutteloze kunstwerken ertoe bijdragen dat de weg Heemstede-Hilversum met spoed zal worden aangelegd over de mooie Hoorneboegse heide. En als dat inderdaad gebeurt, voorzie ik het ergste voor het bosgebied ten zuiden en ten oosten van Hilversum. Een bosgebied waar Zwarte spechten, Bonte vliegenvangers, Bosuilen, Kuifmezen en vele andere interessante vogelsoorten voorkomen, een gebied met reeën, hermelijntjes, wezels, vossen en nog maar enkele eekhoorntjes! Wat blijft er over van het Wasmeer met de bergeenden, geoorde futen, tafeleenden?