In de zeer vroege ochtend van 21 nov. 1971 te omstreeks 2.30 uur, zag ik in de tuin een lijsterachtige vogel lopen. De vogel bevond zich in de voortuin. Het was echter nog nacht en dientengevolge nog donker. Ik zag de vogel doordat het licht van een lantaarnpaal de tuin verlichtte. De vogel fourageerde, op het gazon, als een merel. Ik vond hem echter iets te klein voor een merel. Ik vermoed dat het een koperwiek was. Is er mogelijk meer bekend over het fourageren van vogels in de nacht(niet meegerekend de wad- en weidevogels!)?