1 februari is het de dag dat de Vogelwerkgroep vijf jaar bestaat; op die datum kwam in Bussum een groepje vogelliefhebbers bij elkaar en richtten de werkgroep op. Zeven weken later vond een kontaktbijeenkomst plaats en waren er reeds 60 leden.Het huidige ledenbestand schommelt rond de 190 leden. Oorspronkelijke opzet van de initiatiefnemers, de heren J.L. Bos en J.v. Dijk, was om tot coördinatie te komen op het gebied van vogelstudie en vogelbescherming en in samenwerking met groepen van ornithologisch karakter bepaalde akties te ondernemen. Sindsdien zijn er vele aktiviteiten ondernomen en af gerond, . 35 Korhanen verkondigden visies en meningen, beschreven waarnemingen. Ik wil de afgelopen periode niet verder gaan beschrijven; er is een gezegde dat luidt: “Regeren is vooruit zien” en dit is maar al te zeer op de natuurbescherming van toepassing. Vele natuurgebieden dreigen versnipperd te raken, we zitten in het Gooi midden in een spanningsveld van woning- en wegenbouwers en rekreatiezoekenden.