Het blijkt telkens weer dat een lid verhuisd is, zonder dat hij of zij het nieuwe adres heeft opgegeven. Hit blijkt uit de terugontvangst van “De Korhaan”, waarop de P.T.T. dan heeft vermeld, dat het lid niet meer hier woont of “verhuisd is”. Hierna worden dan pogingen ondernomen om achter het huidige adres te komen. Nadat het nieuwe adres bekend is, wordt opnieuw “De Korhaan” teogezonden. Dit kost ons dus twee maal de porti.