Aan de Knardijk in Zuidelijk Flevoland staat een observatiehut. Leden, die hiervan gebruik willen maken, kunnen dit opgeven aan het secretariaat, waar hen nadere gegevens worden verstrekt.