Omdat vele leden van de Vogelwerkgroep het Gooi eigenlijk helemaal niet zo goed kennen, willen wij een serie artikelen opnemen over de Gooise natuurgebieden. In deze artikelen komen de volgende onderwerpen aan de orde: ligging, eigendom, toegang, hoe te bereiken, geschiedenis, flora en fauna en eventuele bedreigingen. Als eerste natuurgebied komt aan de beurt de Centrale heide. Wij gaan u geen uitgebreide soortenlijsten geven van de in de gebieden voorkomende vogels. Dat moet u zelf maar eens uitzoeken.