Een golf van protesten heeft de U.S.Army genoodzaakt van het plan af te zien dat zij had, om drie miljoen merels en spreeuwen te doden, die weer eens invielen bij de inwoners van de plaats Milan in Tennessee. De U.S.Army was van plan de vogels met chemicaliën te bespuiten, zodat zij bij de volgende koudeperiode zouden bezwijken.